fbpx

Bli praktikklient

Vill du gå i terapi till reducerat pris?

Bli praktikklient

Vill du gå i terapi till reducerat pris? PsykosyntesAkademin erbjuder dig möjlighet att gå i terapi hos en elev under utbildning.

Mot slutet av tredje studieåret har våra elever möjlighet att börja ta emot klienter. Kursledningen, handledarna och lärarna gör en bedömning vilka elever som är mogna och redo för uppgiften. Eleverna går i kontinuerlig handledning hos erfarna terapeuter med djup kännedom om psykosyntes. Det är en trygghet för alla och du blir väl omhändertagen.

Om du vill kan du själv läsa mer om några av våra terapeutelever och lämna önskemål om vem du skulle önska. Vi matchar klienter med lämplig terapeut och kan inte garantera ett specifikt val av terapeut.

Kontakta oss på telefon 08 – 641 47 00 eller mejla till info@psykosyntesakademin.se för att meddela ditt intresse och lämna namn, adress och telefonnummer. Du blir då tillsänd ett formulär med frågor som du besvarar. Det är helt konfidentiellt och handlar om din familjebakgrund, din historia, din hälsa och om varför du söker terapi.

”Jag har alltid känt det som att något hållit mig tillbaka. Det har hämmat mig både privat och på jobbet. Efter att ha jobbat med det i terapi har jag blivit friare. Jag vågar ta mer plats och visa vem jag är och vad jag tycker.” / Catharina, 35 år

Intervju
Du blir sedan kallad till en intervju med en leg Psykoterapeut som också är diplomerad Psykosyntesterapeut. Syftet med samtalet är att så långt det är möjligt utröna om psykosyntes är den terapi som passar dig, om det är lämpligt att du går som praktikklient. Vi vill också kunna välja den elev som – utifrån kompetens och bakgrund – bäst kan möta dina behov. För det här samtalet betalar du 500 kr. Efter samtalet blir du kontaktad av den elev som PsykosyntesAkademin bedömer lämplig.

Varför är antagningen så noggrann?
Proceduren innebär en trygghet för dig som blivande praktikklient. Om de uppgifter du lämnar tyder på att du skulle behöva hjälp av någon mer erfaren, får du istället kontakt med en färdigutbildad psykosyntesterapeut. Det förekommer också att vi föreslår att man söker någon annan terapiform.

Reducerad kostnad
Kostnaden för terapin är reducerad och varierar mellan 350 och 450 kr/tim beroende på elevens erfarenhetsnivå. Våra terapeuter under utbildning följer skolans ”Etiskt ramverk för god praxis inom psykosyntes”. Alla elever som tar emot klienter har en ansvarsförsäkring.

Hur ofta och hur länge?
Hur ofta och länge du väljer att gå i terapi påverkas av hur din livssituation ser ut. Du och din terapeut tar ett gemensamt beslut, påverkat av din hälsa och dina praktiska och ekonomiska möjligheter.

 

Sök Psykosyntesterapeut

På Psykosyntesföreningens hemsida kan du söka lämplig terapeut/coacher. I databasen finns också psykosyntesterapeuter som är under utbildning och som tar emot klienter till reducerad kostnad. Dessa har ansvarsförsäkring via respektive utbildningsinstitut och går under utbildningen i kontinuerlig handledning.

Sök på Psykosyntesföreningens sida »

Är du intresserad av att veta mer?