fbpx

Ett aktivt internationellt nätverk

PsykosyntesAkademin samarbetar aktivt med andra psykosyntesskolor runt om i Europa. Samarbetet innefattar bl.a. utbyte av lärare och gemensamma fortbildningar, samt ett gemensamt arbete för att kvalitetssäkra psykoterapi.

EAP, European Association for Psychotherapy

PsykosyntesAkademin är genom EFPP knutna till EAP, European Association for Psychotherapy. EAP är en intresseorganisation för terapeuter och utbildningsinstitut med olika teoretiska inriktningar från hela Europa.

För att en metod, eller ”modalitet” som det kallas inom EAP, skall kunna godkännas behöver den representeras av en europeisk organisation med institut från minst sex olika länder. Psykosyntes är en av de modaliteter som godkänns av EAP, genom organisationen EFPPEuropean Federation of Psychosynthesis Psychotherapy

The European Association for Psychotherapy (EAP)

EFPP, European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy

EFPP grundades 1997 på initiativ av PsykosyntesAkademins dåvarande rektor Margo Russell, i samarbete med flera andra institut. En första uppgift för organisationen var att representera psykosyntes som terapiform inom EAP.

EFPP har av EAP utsetts till en  European Wide Accrediting Organisation  i beviljandet av den europeiska psykoterapeutcertifieringen. Det innebär att alla ansökningar om europacertifiering från psykosyntesterapeuter kommer att passera EFPP för bedömning. Ett krav som både EFPP och EAP ställer för certifiering av terapeuter är att diplomerade terapeuter ska genomgå 50 timmars fortbildning per år, vilket vi därför rekommenderar även från Psykosyntesakademins sida.

EFPP ställer krav för att acceptera ett institut som medlem.
Idag är åtta institut från sju europeiska länder medlemmar, och samarbetet har efter hand fördjupats. De svenska psykosyntesskolor som ingår i detta nätverk är PsykosyntesAkademin och PsykosyntesInstitutet i Göteborg.

Vi har genomfört utvärderingar av varandras institut och erfarenhetsutbyte runt schemaläggning, pedagogik, examinationer m.m.

The European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP)

Övriga medlemmar i EFPP:

* The Psychosynthesis and Education Trust, UK London
* Psykosyntes Institutet, SE Göteborg
* SIPT (Societá Italiana di Psicosintesi Terapeutica), IT
* Circadian Institut, DE 
* Centre Source, FR
* Aeon, CH
* Broedplaats, NL

Flera av våra lärare undervisar även på Harmony Institute, St Petersburg, Ryssland, en av Rysslands första skolor för utbildning av Counsellors och psykoterapeuter.  

EAC, European Association for Counselling

Psykosyntesakademin är ackrediterat utbildningsinstitut för det som i stora delar av världen kallas Counselling – professionella samtal utanför det offentliga sjukvårdssystemet.  Efter avslutad utbildning söker du ackreditering via det svenska registret för auktoriserade Counsellors, RACS.

Psykosyntesföreningen

Psykosyntesföreningen är den enhet som organiserar yrkesverksamma terapeuter efter diplomering från Psykosyntesakademin i Stockholm eller från Psykosyntesinstitutet i Göteborg. 

Genom Psykosyntesföreningen ingår vi även i ett nätverk där bland annat Gestalt, Uttryckande konst, Psykodrama, Systemiska konstellationer, Symboldrama terapeutiska uttryck och metoder finns representerade genom sina föreningar.

PSYKOSYNTESFORENINGEN.SE

Äkta möten: Psykosyntescirkel med Yvonne Kievad och Monika Lillevik (online)

Psykosyntescirkel med Yvonne Kievad och Monika Lillevik Här får du möjlighet att för en tid möta en grupp människor, som du i trygga omgivningar och...

Klimakteriet – en serie onlineträffar med Eva Sanner

7 träffar online, 7 oktober - 17 februari Max 12 deltagare Ett fristående arrangemang på Arena Psykosyntesakademin I ursprungliga samhällen...

Arena Psykosyntesakademin: Workshopserie om transpersonellt arbete i terapi

En workshop för Dig som aktivt vill fördjupa och expandera Din unika kontakt med de transpersonella kvalitéerna och aktivera dessa i terapirummet...

Vem vill du nominera till årets Margo Russel-stipendium?

Margo Russells Minnesfond instiftades år 2002. Stiftelsekapitalet om 50 000 kr donerades av Stiftelsen PsykosyntesAkademin. Samma år och samma år...

Nyhet: Mansgrupp

Men's Work med Mircea Budulean och Erik Hedblad på Arena Psykosyntesakademin. Läs mer här

EFPP:s europeiska sommarskolor

Vartannat år arrangerar EFPP europeiska sommarskolor kring psykosyntes.