fbpx

Ett aktivt internationellt nätverk

PsykosyntesAkademin samarbetar aktivt med andra psykosyntesskolor runt om i Europa. Samarbetet innefattar bl.a. utbyte av lärare och gemensamma fortbildningar, samt ett gemensamt arbete för att kvalitetssäkra psykoterapi.

EAP, European Association for Psychotherapy

PsykosyntesAkademin är genom EFPP knutna till EAP, European Association for Psychotherapy. EAP är en intresseorganisation för terapeuter och utbildningsinstitut med olika teoretiska inriktningar från hela Europa.

För att en metod, eller ”modalitet” som det kallas inom EAP, skall kunna godkännas behöver den representeras av en europeisk organisation med institut från minst sex olika länder. Psykosyntes är en av de modaliteter som godkänns av EAP, genom organisationen EFPPEuropean Federation of Psychosynthesis Psychotherapy

The European Association for Psychotherapy (EAP)

EFPP, European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy

EFPP grundades 1997 på initiativ av PsykosyntesAkademins dåvarande rektor Margo Russell, i samarbete med flera andra institut. En första uppgift för organisationen var att representera psykosyntes som terapiform inom EAP.

EFPP har av EAP utsetts till en  European Wide Accrediting Organisation  i beviljandet av den europeiska psykoterapeutcertifieringen. Det innebär att alla ansökningar om europacertifiering från psykosyntesterapeuter kommer att passera EFPP för bedömning. Ett krav som både EFPP och EAP ställer för certifiering av terapeuter är att diplomerade terapeuter ska genomgå 50 timmars fortbildning per år, vilket vi därför rekommenderar även från Psykosyntesakademins sida.

EFPP ställer krav för att acceptera ett institut som medlem.
Idag är åtta institut från sju europeiska länder medlemmar, och samarbetet har efter hand fördjupats. De svenska psykosyntesskolor som ingår i detta nätverk är PsykosyntesAkademin och PsykosyntesInstitutet i Göteborg.

Vi har genomfört utvärderingar av varandras institut och erfarenhetsutbyte runt schemaläggning, pedagogik, examinationer m.m.

The European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP)

Övriga medlemmar i EFPP:

* The Psychosynthesis and Education Trust, UK London
* Psykosyntes Institutet, SE Göteborg
* SIPT (Societá Italiana di Psicosintesi Terapeutica), IT
* Circadian Institut, DE 
* Centre Source, FR
* Aeon, CH
* Broedplaats, NL

Flera av våra lärare undervisar även på Harmony Institute, St Petersburg, Ryssland, en av Rysslands första skolor för utbildning av Counsellors och psykoterapeuter.  

EAC, European Association for Counselling

Psykosyntesakademin är ackrediterat utbildningsinstitut för det som i stora delar av världen kallas Counselling – professionella samtal utanför det offentliga sjukvårdssystemet.  Efter avslutad utbildning söker du ackreditering via det svenska registret för auktoriserade Counsellors, RACS.

Psykosyntesföreningen

Psykosyntesföreningen är den enhet som organiserar yrkesverksamma terapeuter efter diplomering från Psykosyntesakademin i Stockholm eller från Psykosyntesinstitutet i Göteborg. 

Genom Psykosyntesföreningen ingår vi även i ett nätverk där bland annat Gestalt, Uttryckande konst, Psykodrama, Systemiska konstellationer, Symboldrama terapeutiska uttryck och metoder finns representerade genom sina föreningar.

PSYKOSYNTESFORENINGEN.SE

Prova psykosyntes på Ekskäret Anywhere

Under fyra veckor i april och maj, med start 14 april, erbjuder psykosyntesterapeuterna Erik Hedblad och Susanne Halsius möjligheten att bekanta sig...

Äkta möten: Psykosyntescirkel

Upplev kraften av personlig utveckling tillsammans med andra Ett fristående erbjudande i samarbete mellan Stiftelsen Psykosyntesakademin och våra...

En vision för psykosyntes och en ny plattform för internationell samverkan

Psykosyntesen tar en allt tydligare roll i det växande intresset för vuxenutveckling, själslig utveckling, transpersonell psykologi och...

Vad längtar du efter 2021?

Vad vill du ta med dig från 2019? Vad längtar du efter inför 2021?Det är ett ovanligt år vi lämnar bakom oss och 2021 tycks få en lika annorlunda...

Sårbarhet. Det är “helt rätt” just nu. Eller?

Vi uppmuntras allt oftare att vara sårbara, inte bara i våra nära relationer utan också på jobbet. Men hur mycket av mitt skit är välkommet? Att...

EFPP:s europeiska sommarskolor

Vartannat år arrangerar EFPP europeiska sommarskolor kring psykosyntes.