fbpx

Psykosyntesakademins lärarkandidater

Startade hösten 2017
Lärarkandidatprogrammet inleddes HT2017 och kommer pågå mellan tre till fem år, med löpande bedömning/feedback och grupphandledning. Lärlingarna är med på flera olika ämnesmoduler varje läsår. Det betyder att varje lärling löpande får feedback av olika lärare och av alla elever som går År 1-4

För att övergå till att vara lärare vid Akademin behövs att de formella kraven från EFPP (European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy) är uppfyllda och att ett gemensamt godkännande ges av Akademins Kvalitetsråd.

Anna Dahl

är diplomerad Psykosyntesterapeut vid PsykosyntesAkademin, har arbetat med klienter sedan 2002 och har fungerat som mentor i vår 2-åriga utbildning Inre Ledarskap.
Anna är utbildad coach och hälsopedagog och leder familjekonstellationer i grupp. Hon har lång erfarenhet av arbete med både personer och grupper såväl privat som i företag.
Annas passion är att bidra till en högre medvetandenivå och att nå ut till fler människor med psykosyntesens förhållningssätt.

Lisa Wiklund

är fil kand i psykologi och sedan 2015 diplomerad psykosyntesterapeut från PsykosyntesAkadamin. Hennes bakgrund är inom HR och idag arbetar hon med klienter i personlig utveckling/ psykosyntesterapi samt har uppdrag som konsult inom organisation och ledarskap. Hon ser psykosyntes som ett holistiskt förhållningssätt till livet, där det vi bär med oss kan få en djup mening och bli en potential att förverkliga.

David Österberg

är diplomerad psykosyntesterapeut sedan 2017, utbildad vid PsykosyntesAkademin. Han har sedan 30 år varit egen företagare verksam som kreatör och producent främst inom musik- och filmindustrin men har också arbetat med konst, design och utställningar. David varvar idag sin kreativa verksamhet med terapeutiskt klientarbete och vidare studier.

Är du intresserad av att veta mer?