fbpx

Styrelsen

Stiftelsen PsykosyntesAkademin

Fredrik Lundh

Ordförande

Fredrik Lundh är legitimerad psykoterapeut (SAPU), diplomerad psykosyntesterapeut och handledarutbildad. Han har arbetat som psykosyntesterapeut sedan 1992 och som lärare och kursledare vid PsykosyntesAkademin sedan 1998. Han handleder också terapeutelever i deras klientarbete. År 2000-2005 var han rektor för PsykosyntesAkademin.

Fredrik arbetar till vardags som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare, och handleder också inom psykiatri och socialtjänst. Han medverkar vid International School of Psychotherapy and Counselling i St. Petersburg som gästande lärare och sitter i skolans advisory board.

Michelle Esseen

Michelle Esseen är ACT- och psykosyntesterapeut. Michelle arbetar även som konsult där hon är specialist på att bygga upp trygga, drivna individer som värnar om teamet och gemensamma mål.  Förändringsledning, kollektiv intelligens och företagskultur är vanliga teman i Michelles arbete. Michelle har en akademisk bakgrund som civilingenjör från KTH i Stockholm.

Ann Karlsson

Ann Karlsson är civilekonom och innehar en MBA (Master of Business Administration). Hon har också en grundläggande psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning samt 1 års studier i psykologi vid Stockholms Universitet. Ann har flertalet chefsbefattningar och ledningsgruppspositioner inom den finansiella sektorn bakom sig. Hon har också arbetat som Management Konsult. För närvarande bedriver hon terapi under handledning och vidareutbildar sig för att bli legitimerad psykoterapeut.

Ann Marie Lamb

Ann Marie Lamb har en bred erfarenhet från olika chefsbefattningar inom Human Resources, med ledningsgruppspositioner främst inom den finansiella sektorn. Hon har i huvudsak arbetat med organisations- och ledarutveckling samt förändringsprogram inom HRs strategiska huvudprocesser. Hon har varit rektor och verksamhetschef för Stiftelsen PsykosyntesAkademin (2016-2019). Hon har suttit i styrelsen för ”The European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy” (EFPP) (2016-2020). 

Ann Marie har en fil kand från Stockholms Universitet, är diplomerad från FEI (Företagsekonomiska institutet) samt från IFL, Handelshögskolan i ”Executive HRM”. Hon är diplomerad Psykosyntesterapeut PSA(R) samt  utbildad i ”IMAGO” parterapi och sedan 2019 i ”Det biblioterapeutiska arbetssättet”.

Hon arbetar för närvarande deltid med klienter; individuellt, i grupper och par.

 

Meri Wahlqvist

Meri Wahlqvist har en bred bakgrund inom Human Resources inom näringsliv och media och erfarenhet från nordiskt och europeiskt HR-arbete där hon innehaft chefspositioner och suttit med ledningsgrupper.

Meri har arbetat med organisationsutveckling, förändringsprocesser, utveckling av individer i samband med förändringar och chefsstöd.

Meri har en fil.kand i socialantropologi från Stockholm Universitet, diplomerad från IHR (Institutet för högre reklam och kommunikations-utbildning), har en Ledarskapsutbildning från Ashridge Business School, är Diplomerad Coach enligt ICF och diplomerad Psykosyntesterapeut.

För närvarande tar Meri emot individuella klienter och är mentor på PykosyntesAkademins grundutbildning.

Etisk besvärsnämnd
Py Wernstedt, socionom, leg. psykoterapeut, dipl. psykosyntesterapeut PsA
Karl Lennart Koskinen, Biskop Emeritus Svenska Kyrkan, teologie doktor
Malena Ivarsson, fil dr, undervisar i psykologi på Stockholms  universitet och Södertörn högskola.