fbpx

PsykosyntesAkademins integritetpolicy

Integritetspolicy & villkor

Allmänt
Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Psykosyntesakademin (PsA), org nr 813600-3764. PsA tar i kommunikationen med dig emot och lagrar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-mailadress
 • Fakturaadress i samband med köp

För deltagare i våra fleråriga utbildningar lagras även:

 • Postadress
 • Studieresultat
 • Dina inlämnade skriftliga inlämningsuppgifter
 • Anteckningar om personlig utveckling (omfattas av klientsekretess)
 • Noteringar om närvaro och frånvaro
 • Foto
 • Google-konto

Vi registrerar inte personnummer. Personuppgifterna används för kursadministration, för  kommunikation inom skolan, samt för att skicka information eller erbjudanden till dig.

Rättslig grund: avtal

Överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part utom i två fall: För deltagare i utbildningar delas personuppgifter med de lärare som anlitas. Vid ansökan till att gå i terapi hos terapeutelev där bedömning görs av legitimerad psykoterapeut. Tredje part blir då PsAs personuppgiftsombud. Vi lämnar även ut personuppgifter om svensk myndighet med rättsligt stöd begär ut specifika uppgifter från våra deltagare.

Rättelse och radering av personuppgifter
Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi sparar personuppgifter så länge som vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för. Du kan vid var tid begära att bli borttagen från utskick och begära utdrag över eller radering av uppgifter. Utdrag ur våra register levereras kostnadsfritt och inom en månad. Vi försöker alltid vara tillmötesgående vid begäran om radering av personuppgifter, men måste alltid motsätta oss radering om det finns juridiska krav på oss att lagra uppgifterna i fråga.

Kontakta oss

Om du har några frågor kring behandling av personuppgifter eller dessa villkor, kontakta oss enligt nedan. Om man motsätter sig PsAs insamling eller behandling av personuppgifter så är det den statliga myndigheten Datainspektionen man bör vända sig till. De tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14-dagars ångerrätt från köp. För utbildningar gäller våra Allmänna villkor som bifogas ditt antagningsbesked, bland annat att den dag utbildningen påbörjas upphör ovanstående ångerrätt att gälla.

Stiftelsen PsykosyntesAkademin
Tengdahlsgatan 32, 2tr
SE-116 47Stockholm
Telefon: 08-641 47 00
e-post: info@psykosyntesakademin.se

Senaste inläggen

Arkiv

Är du intresserad av att veta mer?