fbpx

Etiskt ramverk

för god praxis inom psykosyntes

All personal som arbetar med våra studerande – lärare, handledare, terapeuter och skolledning – samt terapeuter under utbildning, skall följa skolans ”Etiska ramverk för god praxis inom psykosyntes”. Riktlinjerna i detta ramverk har anpassats efter BACP:s (British Association of Counselling and Psychotherapy) publikation ”Ethical Framework for Good Practice in Counselling and Psychotherapy”. BACP är grunden och vi är tacksamma att vi får använda materialet efter våra behov och med deras godkännande.

Ramverket tar bland annat upp psykosyntesens värderingar, etiska principer och personlig moral hos utövaren. Det innefattar riktlinjer för god standard på utövande och omsorg om klienten och sig själv som terapeut. Hur intressekonflikter och remittering av klienter bör hanteras är andra exempel på ämnen som tas upp.

Etisk nämnd

Py Wernstedt, är socionom, diplomerad psykosyntesterapeut PsA och legitimerad psykoterapeut. Hon arbetar som psykoterapeut med egen mottagning för vuxna, unga vuxna och par.

Lennart Koskinen, är biskop emeritus i Svenska kyrkan. Han var biskop i Visby stift från 2003 till 2011. Lennart har genomfört uppdrag som expert åt riksdagen i etiska frågor.

Malena Ivarsson, fil dr, undervisar i psykologi på Stockholms universitet och Södertörn högskola. Hennes forskningsfokus är psykofysiologi, d v s sambandet mellan psykologiska processer och fysiologiska reaktioner.

En vision för psykosyntes och en ny plattform för internationell samverkan

Psykosyntesen tar en allt tydligare roll i det växande intresset för vuxenutveckling, själslig...

Vad längtar du efter 2021?

Vad vill du ta med dig från 2019? Vad längtar du efter inför 2021?Det är ett ovanligt år vi lämnar...

Sårbarhet. Det är ”helt rätt” just nu. Eller?

Vi uppmuntras allt oftare att vara sårbara, inte bara i våra nära relationer utan också på jobbet....

Är du intresserad av att veta mer?