fbpx

Etiskt ramverk

för god praxis inom psykosyntes
All personal som arbetar med våra studerande – lärare, handledare, terapeuter och skolledning – samt terapeuter under utbildning, skall följa skolans ”Etiska ramverk för god praxis inom psykosyntes”. Riktlinjerna i detta ramverk har anpassats efter BACP:s (British Association of Counselling and Psychotherapy) publikation ”Ethical Framework for Good Practice in Counselling and Psychotherapy”. BACP är grunden och vi är tacksamma att vi får använda materialet efter våra behov och med deras godkännande.

Ramverket tar bland annat upp psykosyntesens värderingar, etiska principer och personlig moral hos utövaren. Det innefattar riktlinjer för god standard på utövande och omsorg om klienten och sig själv som terapeut. Hur intressekonflikter och remittering av klienter bör hanteras är andra exempel på ämnen som tas upp.

Etisk nämnd

Py Wernstedt, är socionom, diplomerad psykosyntesterapeut PsA och legitimerad psykoterapeut. Hon arbetar som psykoterapeut med egen mottagning för vuxna, unga vuxna och par.

Lennart Koskinen, är biskop emeritus i Svenska kyrkan. Han var biskop i Visby stift från 2003 till 2011. Lennart har genomfört uppdrag som expert åt riksdagen i etiska frågor.

Malena Ivarsson, fil dr, undervisar i psykologi på Stockholms universitet och Södertörn högskola. Hennes forskningsfokus är psykofysiologi, d v s sambandet mellan psykologiska processer och fysiologiska reaktioner.

Äkta möten: Psykosyntescirkel med Yvonne Kievad och Monika Lillevik (online)

Psykosyntescirkel med Yvonne Kievad och Monika Lillevik Här får du möjlighet att för en tid möta...

Klimakteriet – en serie onlineträffar med Eva Sanner

7 träffar online, 7 oktober - 17 februari Max 12 deltagare Ett fristående arrangemang på Arena...

Arena Psykosyntesakademin: Workshopserie om transpersonellt arbete i terapi

En workshop för Dig som aktivt vill fördjupa och expandera Din unika kontakt med de...

Är du intresserad av att veta mer?