fbpx

Terapeuter under utbildning: redigera dina uppgifter för webb och förmedling

För att vi ska kunna förmedla klienter till dig behöver du ha aktuella uppgifter här. Använd länken du fått av studierektor. 

Lås upp förmedlad klient och läs bedömning och klientens svar på frågeformuläret

När du får en klient förmedlad låser du själv upp den genom att betala för förmedlingen. Du får då klientens kontaktuppgifter och dokument till din e-post. Av säkerhets- och sekretesskäl måste du använda ett google-konto. Ange ditt google-konto i listan över terapeuter under utbildning (se separat hjälpfilm).