fbpx

Väx i din yrkesroll med en professionell handledare

Väx i din profession

Men en handledare har du en partner i ditt professionella växande. I många yrken är handledning en självklarhet eller ett krav. Handledning förknippas traditionellt med hjälpande yrken och vårdyrken, men är idag en självklarhet för allt fler chefer, ledare, lärare, coacher och konsulter. För att nämna några. Är det dags för dig att prova handledning?

 

För dig som…

…har relationer som en central del av din yrkesroll
vill växa i din roll
…ser dig själv som ett avgörande instrument i ditt yrkesutövande
…är nyfiken på psykosyntes som integrativ psykologi

 

Coaching eller handledning?

Coaching och handledning används ibland synonymt. Några distinktioner kan ändå göras.

Fokus på relationer. Handledning tar alltid i beaktande en tredje part – en klient, kund, medarbetare och er relation. 

Tydlig professionell inriktning. Handledning har alltid ett tydligt fokus på det professionella växandet. 

På stadig grund. En handledare utbildad vid Psykosyntesakademin har genomgått vår ettåriga Handledarutbildning och är därtill alltid  en diplomerad och erfaren Psykosyntesterapeut, med minst fyra års terapeututbildning i botten och mångårig erfarenhet av samtal. Det gör att det i handledningen finns utrymme att arbeta med det fulla djupet av eventuella personliga blockeringar kopplat till din professionella roll.

Med öppenhet även för själen. Handledning på psykosyntesgrund håller alltid en öppenhet för begrepp som längtan, mening och potential och hjälper dig att sätta ditt arbete i ett sammanhang av en större helhet. Psykosyntes är en interaktiv psykologi med rötter i psykodynamisk, humanistisk och transpersonell tradition.

Handledning till reducerat pris 

Under 2020-2021 finns en grupp handledare under utbildning som kan erbjuda handledning till reducerat pris. Vi rekommenderar 400 kr + moms per timme, men handledareleven är fri att sätta sitt eget pris.

Kontakta de nya handledarna direkt:

Kerstin Brezina, Nyköping
kerstin.brezina@icloud.com 

Lena Ekwing, Göteborg
lena@ekwing.se 

Kaspra Eriksson, Stockholm
kaspra@kaspra.se 

Anna Escardó, Stockholm
escardo.anna@gmail.com 

Charlotte Kihl, Stockholm
charlotte@growcoaching.se 

Monica Knudsen, Stockholm
ekosjalvet@gmail.com 

Ann Marie Lamb, Stockholm
annmarie.lamb@heartwise.se 

Anki Ottander, Stockholm
anki_ottander@hotmail.com 

Annika Sibring, Stockholm
annika.sibring@gmail.com

Karina Stääv Ardelius, Stockholm
karina.ardelius@gmail.com 

Anna Thurdin Hedblad, Stockholm
anna@paxledarskap.se  

Riktlinjer för dig som är terapeut under utbildning på Psykosyntesakademin

Möjlighet att gå i handledning hos handledarelev: Terapeutelever som har minst fem klienter kan välja att ta 1-2 med en handledarelev till reducerad kostnad, förslagsvis 400 kr/timme, exklusive moms. Terapeuteleven stämmer själv av med sin ordinarie handledare vilken/vilka klienter som kan vara ok at flytta över till handledarelev så att det inte blir de svåraste terapierna som flyttas.

Röster om ledarskap och psykosyntes

Essentials PSA®, 5 dagar intensivkurs

Intensivkurs i psykosyntes och en inre resa med djup och höjd. Läs mer»

Inre Ledarskap, 2 år

En tvåårig utvecklingsprocess som inkluderar kropp, känsla, tanke, sinne och intuition. Läs mer»

Informationsträff online eller på plats

Kostnadsfritt seminarium där du får veta mer om psykosyntes, våra utbildningar och våra terapeutelevers arbete. Läs mer»

Aktuella datum: 

5 oktober, 2021
  • Informationsmöte, 5 oktober, 2021  11:30 - 13:00,

    Hybridmöte: Kom till våra lokaler, eller anslut online

10 november, 2021
  • Informationsmöte, 10 november, 2021  11:30 - 13:00,

    Hybridmöte: Kom till våra lokaler, eller anslut online

7 december, 2021
  • Informationsmöte, 7 december, 2021  11:30 - 13:00,

    Hybridmöte: Kom till våra lokaler, eller anslut online