fbpx

Bli handledare för individer och grupper

och stöd andra i sin professionella utveckling
Gå i handledning till reducerat pris hos en av våra handledarelever

PsykosyntesAkademins
HANDLEDARUTBILDNING 

Vi startar nu en ny och reviderad upplaga av vår handledarutbildning. I denna ettåriga utbildning utvecklar du kompetens och färdigheter för att handleda yrkesgrupper som har nytta av professionell handledning med psykosyntesens integrativa anslag, inklusive diplomerade psykosyntesterapeuter och terapeuter under utbildning.

Utbildningen omfattar 7 moduler med löpande skriftliga examinationsuppgifter och handledning på praktik som handledare – läs mer om möjligheten att gå i handledning till reducerat pris hos våra deltagare >>.

Modul 1, 6-7 oktober 2020: Att bli handledare

Modul 2, 8-9 december 2020: Ett relationellt perspektiv på handledning

Modul 3, 26-27 januari 2021: Handledarens sju ögon

Modul 4, 16-17 mars 2021: Reflekterande och etiskt förhållningssätt i handledning

Modul 5, 25-26 maj 2021: Kreativa tekniker i handledning

Modul 6, 7-8 september 2021: Handledning i grupp

Modul 7, 19-20 oktober 2021: Transpersonellt och existentiellt perspektiv i handledning

Datum: 7 moduler om 1 och 1/2 dagar samt 7 halvdagar handledning, med start i oktober 2020
Plats: Psykosyntesakademin, Stockholm

Pris: 39 000 kr + moms (inkluderar handledningstimmar)
Early Bird till och med 23 juni: 36 000 kr + moms

Behörighetskrav: Diplomerad Psykosyntesterapeut från PsykosyntesAkademin eller PsykosyntesInstitutet eller motsvarande utbildning. Minst 600 timmars klientarbete i psykosyntesterapi eller annan motsvarande erfarenhet. Din ansökan följs upp med en antagningsintervju.

Examination: För diplomering krävs minst 40 h praktik som handledare. 
Utbildningen examineras löpande genom inlämningsuppgifter efter varje modul,
samt genom en avslutande handledningsfallstudie.

Lärare

Fredrik Lundh (kursansvarig)

Fredrik är leg. psykoterapeut och diplomerad psykosyntesterapeut samt handledarutbildad vid Sapu. Förutom lång erfarenhet av handledning med psykosyntesterapeuter så har Fredrik också handlett inom bl.a. psykiatri (öppenvård och slutenvård), socialtjänst, kyrkan och flyktingboenden.  Han håller också en årligen återkommande handledarutbildning för Stockholms stift.


Philip Bäckmo

Philip är leg. psykoterapeut och diplomerad psykosyntesterapeut samt handledarutbildad vid Sapu. Philip arbetar i en privat mottagning i Växjö med individer och par, samt har handledningsuppdrag inom öppenvården, på flytingboenden, inom själavård (Svenska kyrkan) samt erfarenhet av att handleda grupper och chefer inom näringslivet.


Angelika Dilschmann

Angelika är diplomerad psykosyntesterapeut samt handledarutbildad av lärare från The Psychosynthesis Trust i London. Angelika har lång erfarenhet av handledning med grupper av elever under utbildning till psykosyntesterapeuter, samt enskild handledning av elever och diplomerade psykosyntesterapeuter. Angelika har också lång erfarenhet av att arbeta med grupprocesser.


Cecilia Hörnell Sunar

Cecilia är leg. psykoterapeut, diplomerad psykosyntesterapeut och symboldramaterapeut, samt handledarutbildad vid Sapu och i Imago-handledning. Cecilia arbetar i en privat mottagning i Stockholm med individer och par, samt håller återkommande parterapikurser.