fbpx
From the Song Celestial

From the Song Celestial

”Never the spirit was born; the spirit shall cease to be never; Never was time it was not; End and Beginning are dreams! Birthless and deathless and changeless remaineth the spirit for ever; Death hath not touched it at all, dead though the house of it seems!” From...
Till minne

Till minne

Det är med sorg i hjärtat jag skriver dessa ord. Mona Eriksson, stiftelsens högt uppskattade studierektor, har lämnat jordelivet efter en kort tids sjukdom. Hon dog i kretsen av sin närmaste familj, sin bror Sten och sina två yngsta brorsdöttrar. Det var stilla och...
Psykosyntes i fokus – Piero Ferrucci

Psykosyntes i fokus – Piero Ferrucci

Psykosyntes i fokus har vi valt att kalla den serie samtal som förts med några av Stiftelsen PsykosyntesAkademins lärare och Ann Marie Lamb. Först ut är samtalet med Piero Ferrucci, psykolog, psykosyntespsykoterapeut, författare, lärare och berättare. Några av hans...
Lyssnandets källor

Lyssnandets källor

Något som är intressant med själva lyssnandet som koncept är om vi lyssnar inom oss eller till något som sägs av någon annan, samt vem som sänder och vem som tar emot. Det inre lyssnandet När de egna tankarna far runt, till synes planlöst, så är det vanligtvis inte...
Mission och konkreta ting

Mission och konkreta ting

Stiftelsen PsykosyntesAkademins mission är att ”göra mer för fler”. Genom att föra ut psykosyntes i Sverige, vill vi bidra till ökad medvetenhet, medmänsklighet och handlingskraft – till nytta för såväl individer som företag, organisationer och...