fbpx
18 april, 2021
 • Klientarbete under handledning #4 (Grupp T12, år 3), 18 april, 2021  09:00 - 16:00,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

19 april, 2021
 • Grupprocess (Grupp T12, år 3), 19 april, 2021  09:00 - 17:00,

  Lärare: Åke Chadell

28 maj, 2021
 • Klientarbete under handledning #5 (Grupp T12, år 3), 28 maj, 2021  13:00 - 20:30,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

29 maj, 2021
 • Klientarbete under handledning #5 (Grupp T12, år 3), 29 maj, 2021  09:00 - 17:30,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

30 maj, 2021
 • Klientarbete under handledning #5 (Grupp T12, år 3), 30 maj, 2021  09:00 - 16:00,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

21 augusti, 2021
 • Gestalttekniker - 2 kvarvarande dgr fr HT 2020, 21 augusti, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Lars Carlsson

22 augusti, 2021
 • Gestalttekniker - 2 kvarvarande dgr fr HT 2020, 22 augusti, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Lars Carlsson

3 september, 2021
 • Översikt över år 4 / T12-4, 3 september, 2021  09:00 - 12:00,

  Ansvarig: Studierektor Annika Sibring

 • Existential themes, 3 september, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Giel Luichjes

4 september, 2021
 • Existential themes, 4 september, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Giel Luichjes
  Ev. kan annan lokal bli aktuellt. Meddelas senare

5 september, 2021
 • Existential themes, 5 september, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Giel Luichjes
  Ev. kan annan lokal bli aktuellt. Meddela senare

1 oktober, 2021
 • Den terapeutiska relationen, 1 oktober, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Angelika Dilschmann
  Lokal meddelas senare

2 oktober, 2021
 • Den terapeutiska relationen, 2 oktober, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Angelika Dilschmann
  Lokal meddelas senare

3 oktober, 2021
 • Den terapeutiska relationen, 3 oktober, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Angelika Dilschmann
  Lokal meddelas senare

12 november, 2021
 • Att arbeta med den Transpersonella dimensionen, 12 november, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Linda Thörn-Elliott

13 november, 2021
 • Att arbeta med den Transpersonella dimensionen, 13 november, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Linda Thörn-Elliott

14 november, 2021
 • Att arbeta med den Transpersonella dimensionen, 14 november, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Linda Thörn-Elliott

15 november, 2021
 • Att arbeta med den Transpersonella dimensionen, 15 november, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Linda Thörn-Elliott

29 januari, 2022
 • Psykopatologi del 1, 29 januari, 2022  09:00 - 17:30,

  Lärare: Fredrik Lundh

30 januari, 2022
 • Psykopatologi del 1, 30 januari, 2022  09:00 - 16:00,

  Lärare: Fredrik Lundh

11 mars, 2022
 • Psykopatologi del 2, 11 mars, 2022  13:00 - 20:30,

  Lärare: Fredrik Lundh

12 mars, 2022
 • Psykopatologi del 2, 12 mars, 2022  09:00 - 17:30,

  Lärare: Fredrik Lundh

13 mars, 2022
 • Psykopatologi del 2, 13 mars, 2022  09:00 - 16:00,

  Lärare: Fredrik Lundh

22 april, 2022
 • Soul Pathology, 22 april, 2022  13:00 - 20:30,

  Lärare: Alberto Nannicini
  Lokal kan ev. bytas

23 april, 2022
 • Soul Pathology, 23 april, 2022  09:00 - 17:30,

  Lärare: Alberto Nannicini
  Lokal kan ev. bytas

24 april, 2022
 • Soul Pathology, 24 april, 2022  09:00 - 16:00,

  Lärare: Alberto Nannicini
  Lokal kan ev. bytas

20 maj, 2022
 • Familjesystem, 20 maj, 2022  13:00 - 20:30,

  Lärare: Pille Naeris
  Lokal kan ändras

21 maj, 2022
 • Familjesystem, 21 maj, 2022  09:00 - 17:30,

  Lärare: Pille Naeris
  Lokal kan ändras

22 maj, 2022
 • Familjesystem, 22 maj, 2022  09:00 - 16:00,

  Lärare: Pille Naeris
  Lokal kan ändras

10 juni, 2022
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes, 10 juni, 2022  13:00 - 20:30,

  Lärare: Andrea Bocconi

11 juni, 2022
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes, 11 juni, 2022  09:00 - 17:30,

  Lärare: Andrea Boccini

12 juni, 2022
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes, 12 juni, 2022  09:00 - 16:00,

  Lärare: Andrea Boccini