fbpx
22 januari, 2021
 • Klientarbete / teori (Grupp T12, år 3), 22 januari, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Philip Bäckmo

23 januari, 2021
 • Klientarbete under handledning #2 (Grupp T12, år 3), 23 januari, 2021  09:00 - 17:30,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

24 januari, 2021
 • Klientarbete under handledning #2 (Grupp T12, år 3), 24 januari, 2021  09:00 - 16:00,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

29 januari, 2021
 • Psychosynthesis & the Body (Grupp 31, år 1), 29 januari, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Francesca Barbagli

30 januari, 2021
 • Psychosynthesis & the Body (Grupp 31, år 1), 30 januari, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Francesca Barbagli

31 januari, 2021
 • Psychosynthesis & the Body (Grupp 31, år 1), 31 januari, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Francesca Barbagli

5 februari, 2021
 • Självförverkligande och psykologiska störningar, del 2 (Grupp 30, år 2), 5 februari, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Åke Chadell

6 februari, 2021
 • Självförverkligande och psykologiska störningar, del 2 (Grupp 30, år 2), 6 februari, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Åke Chadell

7 februari, 2021
 • Självförverkligande och psykologiska störningar, del 2 (Grupp 30, år 2), 7 februari, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Åke Chadell

13 februari, 2021
 • Relationsgrupp #5A (Grupp 30, år 2), 13 februari, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Angelika Dilschmann

14 februari, 2021
 • Relationsgrupp #5A (Grupp 30, år 2), 14 februari, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Angelika Dilschmann

19 februari, 2021
 • Interpersonal PS, del 1 (Grupp 31, år 1), 19 februari, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Rosie Manton

20 februari, 2021
 • Interpersonal PS, del 1 (Grupp 31, år 1), 20 februari, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Rosie Manton

 • Relationsgrupp #5B (Grupp 30, år 2), 20 februari, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Angelika Dilschmann

21 februari, 2021
 • Interpersonal PS, del 1 (Grupp 31, år 1), 21 februari, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Rosie Manton

 • Relationsgrupp #5B (Grupp 30, år 2), 21 februari, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Angelika Dilschmann

5 mars, 2021
 • Klientarbete / teori (Grupp T12, år 3), 5 mars, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Angelika Dilschmann

 • Psykopatologi och diagnostik, del 2 (Grupp T11, år 4), 5 mars, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Fredrik Lundh

6 mars, 2021
 • Klientarbete under handledning #3 (Grupp T12, år 3), 6 mars, 2021  09:00 - 17:30,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

 • Psykopatologi och diagnostik, del 2 (Grupp T11, år 4), 6 mars, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Fredrik Lundh

7 mars, 2021
 • Klientarbete under handledning #3 (Grupp T12, år 3), 7 mars, 2021  09:00 - 16:00,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

 • Psykopatologi och diagnostik, del 2 (Grupp T11, år 4), 7 mars, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Fredrik Lundh

12 mars, 2021
 • Global Pyskosyntes (Grupp 30, år 2), 12 mars, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Linda Thörn Elliott

13 mars, 2021
 • Global Pyskosyntes (Grupp 30, år 2), 13 mars, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Linda Thörn Elliott

14 mars, 2021
 • Global Pyskosyntes (Grupp 30, år 2), 14 mars, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Linda Thörn Elliott

19 mars, 2021
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet (Grupp T11, år 4), 19 mars, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Giel Luichjes, NL

20 mars, 2021
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet (Grupp T11, år 4), 20 mars, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Giel Luichjes, NL

21 mars, 2021
 • Att arbeta med sex och sexualitet i terapirummet (Grupp T11, år 4), 21 mars, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Giel Luichjes, NL

26 mars, 2021
 • Jaget (Grupp 31, år 1), 26 mars, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Anna Escardó

 • Medveten närvaro (terapeutiska färdigheter) (Grupp 30, år 2), 26 mars, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Nina Sterckx

27 mars, 2021
 • Jaget (Grupp 31, år 1), 27 mars, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Anna Escardó

 • Medveten närvaro (terapeutiska färdigheter) (Grupp 30, år 2), 27 mars, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare:
  Nina Sterckx

28 mars, 2021
 • Jaget (Grupp 31, år 1), 28 mars, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Anna Escardó

 • Medveten närvaro (terapeutiska färdigheter) (Grupp 30, år 2), 28 mars, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Nina Sterckx

9 april, 2021
 • Soul Pathology – Psychopathology from a psychosynthesis perspective (Grupp T11, år 4), 9 april, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Alberto Nannicini, IT

 • Interpersonal #2 (Grupp 30-2), 9 april, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare Philip Bäckmo

10 april, 2021
 • Soul Pathology – Psychopathology from a psychosynthesis perspective (Grupp T11, år 4), 10 april, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Alberto Nannicini, IT

 • Interpersonal #2 (Grupp 30-2), 10 april, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Philip Bäckmo

11 april, 2021
 • Soul Pathology – Psychopathology from a psychosynthesis perspective (Grupp T11, år 4), 11 april, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Alberto Nannicini, IT

 • Interpersonal #2 (Grupp 30-2), 11 april, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Philip Bäckmo

16 april, 2021
 • Att börja med klienter (Grupp T12, år 3), 16 april, 2021  09:00 - 12:00,

  Lärare: Fredrik Lundh

 • Klientarbete teori #4 (Grupp T12-3), 16 april, 2021  13:00 - 20:30,
 • Viljan, del 1 (Grupp 31, år 1), 16 april, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Linda Thörn Elliott

17 april, 2021
 • Klientarbete under handledning #4 (Grupp T12, år 3), 17 april, 2021  09:00 - 17:30,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

 • Viljan, del 1 (Grupp 31, år 1), 17 april, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Linda Thörn Elliott

18 april, 2021
 • Klientarbete under handledning #4 (Grupp T12, år 3), 18 april, 2021  09:00 - 16:00,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

 • Viljan, del 1 (Grupp 31, år 1), 18 april, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Linda Thörn Elliott

19 april, 2021
 • Grupprocess (Grupp T12, år 3), 19 april, 2021  09:00 - 17:00,

  Lärare: Åke Chadell

23 april, 2021
 • Familjesystem (Grupp T11, år 4), 23 april, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Pille Naeris

24 april, 2021
 • Familjesystem (Grupp T11, år 4), 24 april, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Pille Naeris

25 april, 2021
 • Familjesystem (Grupp T11, år 4), 25 april, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Pille Naeris

15 maj, 2021
 • Relationsgrupp #3A (Grupp 31, år 1), 15 maj, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Angelika Dilschmann

16 maj, 2021
 • Relationsgrupp #3A (Grupp 31, år 1), 16 maj, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Angelika Dilschmann

21 maj, 2021
 • Levels of Consciousness (Grupp 30, år 2), 21 maj, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Andrea Bocconi

22 maj, 2021
 • Levels of Consciousness (Grupp 30, år 2), 22 maj, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Andrea Bocconi

23 maj, 2021
 • Levels of Consciousness (Grupp 30, år 2), 23 maj, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Andrea Bocconi

24 maj, 2021
 • Grupprocess (Grupp 30, år 2), 24 maj, 2021  09:00 - 17:00,

  Lärare: Åke Chadell

28 maj, 2021
 • Klientarbete under handledning #5 (Grupp T12, år 3), 28 maj, 2021  13:00 - 20:30,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

29 maj, 2021
 • Klientarbete under handledning #5 (Grupp T12, år 3), 29 maj, 2021  09:00 - 17:30,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

 • Relationsgrupp #3B (Grupp 31, år 1), 29 maj, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Angelika Dilschmann

30 maj, 2021
 • Klientarbete under handledning #5 (Grupp T12, år 3), 30 maj, 2021  09:00 - 16:00,

  Ansvarig handledare: Philip Bäckmo

 • Relationsgrupp #3B (Grupp 31, år 1), 30 maj, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Angelika Dilschmann

2 juni, 2021
 • The Ways to the Self (Grupp 30, år 2), 2 juni, 2021  09:00 - 6 juni, 2021  16:00,

  Lärare: Åke Chadell & Rosie Manton

3 juni, 2021
 • The Ways to the Self (Grupp 30, år 2), 2 juni, 2021  09:00 - 6 juni, 2021  16:00,

  Lärare: Åke Chadell & Rosie Manton

4 juni, 2021
 • The Ways to the Self (Grupp 30, år 2), 2 juni, 2021  09:00 - 6 juni, 2021  16:00,

  Lärare: Åke Chadell & Rosie Manton

5 juni, 2021
 • The Ways to the Self (Grupp 30, år 2), 2 juni, 2021  09:00 - 6 juni, 2021  16:00,

  Lärare: Åke Chadell & Rosie Manton

6 juni, 2021
 • The Ways to the Self (Grupp 30, år 2), 2 juni, 2021  09:00 - 6 juni, 2021  16:00,

  Lärare: Åke Chadell & Rosie Manton

11 juni, 2021
 • Sexuality & Gender (Grupp 31, år 1), 11 juni, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Giel Luichjes

12 juni, 2021
 • Sexuality & Gender (Grupp 31, år 1), 12 juni, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Giel Luichjes

13 juni, 2021
 • Sexuality & Gender (Grupp 31, år 1), 13 juni, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Giel Luichjes

18 juni, 2021
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes (Grupp T11, år 4), 18 juni, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Andrea Bocconi

19 juni, 2021
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes (Grupp T11, år 4), 19 juni, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Andrea Bocconi

20 juni, 2021
 • Från delpersonligheter till avidentifiering till syntes (Grupp T11, år 4), 20 juni, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Andrea Bocconi

20 augusti, 2021
 • Kreativ användning av smärta kris o nederlag, 20 augusti, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare Åke Chadell

21 augusti, 2021
 • Kreativ användning av smärta, kris och nederlag, 21 augusti, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare Åke Chadell

22 augusti, 2021
 • Kreativ användning av smärta kris och nederlag, 22 augusti, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare Åke Chadell

3 september, 2021
 • Översikt över år 4 / T12-4, 3 september, 2021  09:00 - 12:00,

  Ansvarig: Studierektor Annika Sibring

 • Existential themes, 3 september, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Giel Luichjes

4 september, 2021
 • Existential themes, 4 september, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Giel Luichjes
  Ev. kan annan lokal bli aktuellt. Meddelas senare

5 september, 2021
 • Existential themes, 5 september, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Giel Luichjes
  Ev. kan annan lokal bli aktuellt. Meddela senare

11 september, 2021
 • Relationsgrupp #4A (G31-2), 11 september, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare Angelika Dilschmann

12 september, 2021
 • Relationsgrupp #4A (G31-2), 12 september, 2021  09:00 - 16:00,
18 september, 2021
 • Relationsgrupp #4B (G31-2), 18 september, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare Angelika Dilschmann

19 september, 2021
 • Relationsgrupp #4B (G31-2), 19 september, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare Angelika Dilschmann

1 oktober, 2021
 • Den terapeutiska relationen, 1 oktober, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Angelika Dilschmann
  Lokal meddelas senare

 • Interpersonal Psychosynthesis del 2, 1 oktober, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare Philip Bäckmo

2 oktober, 2021
 • Den terapeutiska relationen, 2 oktober, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Angelika Dilschmann
  Lokal meddelas senare

 • Interpersonal Psychosynthesis del 2, 2 oktober, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare Philip Bäckmo

3 oktober, 2021
 • Den terapeutiska relationen, 3 oktober, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Angelika Dilschmann
  Lokal meddelas senare

 • Interpersonal Psychosynthesis del 2, 3 oktober, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare Philip Bäckmo

22 oktober, 2021
 • Viljan del 2, 22 oktober, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare Linda Thörn Elliott

23 oktober, 2021
 • Viljan del 2, 23 oktober, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare Linda Thörn Elliott

24 oktober, 2021
 • Viljan del 2, 24 oktober, 2021  09:00 - 16:00,

  Linda Thörn-Elliott

12 november, 2021
 • Att arbeta med den Transpersonella dimensionen, 12 november, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare: Linda Thörn-Elliott

13 november, 2021
 • Att arbeta med den Transpersonella dimensionen, 13 november, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Linda Thörn-Elliott

14 november, 2021
 • Att arbeta med den Transpersonella dimensionen, 14 november, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare: Linda Thörn-Elliott

15 november, 2021
 • Att arbeta med den Transpersonella dimensionen, 15 november, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare: Linda Thörn-Elliott

27 november, 2021
 • Relationsgrupp #5A (G31-2), 27 november, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare Angelika Dilschmann

28 november, 2021
 • Relationsgrupp #5A (G31-2), 28 november, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare Angelika Dilschmann

4 december, 2021
 • Relationsgrupp #5B (G31-2), 4 december, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare Angelika Dilschmann

5 december, 2021
 • Relationsgrupp #5B (G31-2), 5 december, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare Angelika Dilschmann

17 december, 2021
 • Visualisering & Symbolarbete, 17 december, 2021  13:00 - 20:30,

  Lärare Åke Chadell

18 december, 2021
 • Visualisering & Symbolarbete, 18 december, 2021  09:00 - 17:30,

  Lärare Åke Chadell

19 december, 2021
 • Visualisering & Symbolarbete, 19 december, 2021  09:00 - 16:00,

  Lärare Åke Chadell

14 januari, 2022
 • Självförverkligande och psykologiska störningar del 1, 14 januari, 2022  13:00 - 20:30,

  Lärare: Åke Chadell

15 januari, 2022
 • Självförverkligande och psykologiska störningar del 1, 15 januari, 2022  09:00 - 17:30,

  Lärare Åke Chadell

16 januari, 2022
 • Självförverkligande och psykologiska störningar del 1, 16 januari, 2022  09:00 - 16:00,

  Lärare Åke Chadell