fbpx

Vill du gå i terapi till reducerat pris?

Vi erbjuder möjligheten att gå i terapi hos en elev

Mot slutet av tredje studieåret i vår terapeututbildning om totalt fyra år, har våra elever möjlighet att börja ta emot klienter. Kursledningen, handledarna och lärarna gör en bedömning vilka elever som är mogna och redo för uppgiften. Det ger dig möjligheten att gå i terapi till ett förmånligt pris på 350-450 kr per timme beroende på elevens erfarenhetsnivå.

Eleverna går i regelbunden handledning hos erfarna terapeuter. Det är en trygghet för alla och du blir väl omhändertagen. Alla elever som tar emot klienter har också en ansvarsförsäkring och följer vårt etiska ramverk.

 

1: Beställ frågeformulär & intervju

Du börjar med att beställa frågeformulär och intervju. Kostnaden är 400 kr och då ingår det första samtalet när du förmedlats till en terapeutelev. Du betalar direkt med Swish. 

Låt oss göra en matchning, eller sök själv bland våra terapeuter.

2: Konfidentiellt frågeformulär

Efter beställning får du inom ett par minuter e-post med ett konfidentiellt frågeformulär.

Formuläret innehåller frågor om din hälsa, din historia och familjebakgrund och om varför du söker terapi. Dina svar hanteras konfidentiellt.

3: Intervju

Inom 2-4 dagar blir du kontaktad för bokning av intervju med en leg. psykoterapeut som också är diplomerad psykosyntesterapeut. Samtalet sker under arbetstid (ej kvällar), i ett fysiskt möte i Stockholm eller vid behov via videomöte.

Syftet med samtalet är att så långt det är möjligt utröna om psykosyntes är den terapi som passar dig och om det är lämpligt att du går till en elev. Vi vill också kunna välja den elev som utifrån kompetens och bakgrund bäst kan möta dina behov.

4: Förmedling till terapeut och kostnadsfritt första samtal

Efter intervjun blir du kontaktad av den terapeutelev som vi bedömer lämplig och ni bokar ett första kostnadsfritt möte. Därefter är priset 350-450 kr per timme beroende på elevens erfarenhetsnivå. 

Sök terapeut under utbildning

Läs om våra nu aktiva elever »

Sök Diplomerad Psykosyntesterapeut

På Psykosyntesföreningens hemsida kan du söka lämplig terapeut/coacher.

Sök på Psykosyntesföreningens sida »

Sök Auktoriserad RACS Counsellor®

Flera av våra diplomerade terapeuter har valt att även skaffa en auktorisation gentemot en internationell kvalitetsstandard som Counsellor, en titel som är vanlig internationellt men relativt ny i Sverige.

Sök Auktoriserad RACS Counsellor® »