Essentials PSA®

Början på din inre resa

Essentials PSA® – kursen i självutveckling och början till ditt utforskande av vem du är och vem du vill vara. Det är en fem dagar lång fristående kurs, som också är en grundkurs i psykosyntes. Den vänder sig till dig som vill titta närmare på dina möjligheter och begränsningar, förstå dig själv bättre och vad som format dina val under livet.

Essentials PSA®

Början på din inre resa

Essentials PSA® lämpar sig för dig som vill utforska ditt inre och dina relationer till omvärlden. Den ger insikter i livsmönster och hur de kan ha uppstått. Kursen erbjuder också verktyg för att arbeta med känslomässiga blockeringar för att kunna gå vidare. Det blir möjligt att göra val som överensstämmer bättre med den person du är idag. Val som ger plats för mer livsglädje och kreativitet.

Med utgångspunkt från deltagarnas personliga process ges en god överblick över psykosyntesens principer och metoder. Deltagarna får stifta bekantskap med grundläggande begrepp som delpersonligheter, viljans betydelse och vikten av att se sig själva som större än sina begränsningar och sitt förflutna.

Det vi ger uppmärksamhet har en tendens att växa.
Psykosyntesen arbetar parallellt med människans problem och inre potential. I varje problem vi upplever finns ett frö till växande.

Dessutom ges en introduktion till psykosyntesens teorier, med förklaringar till uttryck som det lägre omedvetna, det högre omedvetna, jaget och självet. Även vanliga arbetssätt inom psykosyntes som grupprocess, gestalttekniker, vägledda visualiseringar och enkla meditationsmetoder ingår.

Kursen leds av två psykosynteslärare.

Antagning
Inga särskilda förkunskaper krävs. Om du vill söka till PsykosyntesAkademins tvååriga grundutbildning ”Inre ledarskap” är Essentials PSA® obligatorisk, så det är här du börjar. Kursen arrangeras flera gånger om året.

Allmänt
Kursen ges en gång på sensommaren, en gång på hösten, två gånger på våren.
Kursledarna alternerar sinsemellan och är Angelika Dilschmann, Fredrik Lundh, Jan Karlström, Linda Thörn Elliott och Mona Eriksson.

Kurstillfällen

22-26 augusti 2018. Kursledare är Angelika Dilschmann och Mona Eriksson, båda med mångårig erfarenhet som lärare vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin och båda med mångårig erfarenhet av eget klientarbete och grupparbete.


2-6 maj 2018. Kursledare är Linda Thörn Elliott och Fredrik Lundh, båda med mångårig erfarenhet som lärare vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin och båda med mångårig erfarenhet av eget klientarbete och grupparbete.


7-11 mars 2018. Kursledare är Angelika Dilschmann och Mona Eriksson, båda med mångårig erfarenhet som lärare vid Stiftelsen PsykosyntesAkademin och båda med mångårig erfarenhet av eget klientarbete och grupparbete.

Är du intresserad av att veta mer?

Pin It on Pinterest

Share This