”Meditation is a journey into inner space”

Roberto Assagioli

PsykosyntesAkademin välkomnar till guidad meditation

Med hjälp av psykosyntesens världsmeditation, så som den en gång formulerades av Roberto Assagioli, vill vi ge vårt bidrag till stillhet och djupare reflektion i denna yttre turbulenta tid. Ett underliggande tema för varje meditationskväll är fred och gemenskap. Du behöver ingen förhandskunskap, bara en önskan att få sitta i stillhet, medveten och närvarande och fördjupa kontakten med din intuition.

Anmälan
Anmäl att du kommer på events@psykosyntesakademin.se så vi vet hur många vi ska förbereda för. Om du får förhinder så uppskattar vi att du avbokar på samma sätt. Vi tar inte inträde men välkomnar frivilliga bidrag, som alla oavkortade går tillbaka till Stiftelsens verksamhet.

Tid och plats
Från 17.30 finns värmande grönt te och örtte med honung framdukat liksom energigivande frukt. Kl 18.00 börjar vi meditera. Vi avrundar meditationen med en stunds samtal och gemensam reflektion. Senast kl 19.30 avslutar vi kvällen. Vi håller till i PsykosyntesAkademins lokaler på Tengdahlsgatan 32, 2tr.

Psykosyntes - Ami - RektorMeditationsledare
Ann Marie Lamb, som förutom att vara skolans rektor har mångårig erfarenhet av egen meditation. Hon har också sedan 2010 haft meditation och mindfulness, som viktiga inslag i egna kurser och workshops. Som diplomerad psykosyntesterapeut, PsA, har hon en gedigen grund att stå på inom psykosyntesen och hon är övertygad om att varje människa bär på sin egen inneboende kraft till att utvecklas och att förverkliga den potential som väntar på att komma till uttryck. Hon brukar kalla intuitionen den GPS som guidar på den inre resan.

Meditation i psykosyntes
Att inkludera meditation i livet kan ha olika syften. Det första brukar vara behovet av att stilla sig och uppleva större medvetenhet och närvaro. Att genom meditation mildra tankarnas tyranni och börja observera det som sker i nuet med medvetenhet och närvaro kallas ofta mindfulness, att vara medvetet närvarande i sinnet.

Ett annat och fördjupande syfte är att bjuda in ett ämne eller ett slags tankefrö, som får växa och fördjupas i ett koncentrerat tänkande och en reflekterande meditation. Att ge sig tid att gå djupare bortom tankarnas första snabba svar.

Ett tredje syftet är att fördjupa detta i kontemplation, att släppa taget, att se inåt, att öka medvetenhet om intuitionen. I ursprungsbetydelsen ’intueri’ (latin) betyder ordet intuition att se på eller betrakta. Det är förmågan att göra en omedelbar bedömning, att ”veta” vad som är rätt, utan att ha tillgång till alla fakta. Intuitionen är flyktig men kan tränas upp genom regelbunden meditation.

Genom regelbunden meditation kan vi också öka vår receptiva förmåga att lyssna inåt, att välkomna inspiration och kreativitet. Många musiker har vittnat om tillståndet när de är i ett flöde av kreativitet och inspiration där något skapas ”inte av mig utan genom mig”, som Keith Jarrett har uttryckt. Konstnärer, författare, forskare, vetenskapsmän, olika yrkeskategorier vittnar om hur de kommer in i ett kreativt flöde bortom tid och rum, liksom små barn som ”förlorar sig” i leken. Fördjupad kunskap om hjärnans två sidor och olika funktioner har hjälpt oss att förstå betydelsen av associativt tänkande och inspiration.

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis erbjuder vi på våra meditationskvällar stillhet, medvetenhet och närvaro som är själva grunden i all meditation. Detta brukar verka avstressande och bidra till inre lugn.

Möjlighet till fördjupad meditation med reflektion och kontemplation är beroende av gruppens sammansättning och det som sker i stunden.

 

Datum höstterminen 2018

Vi lägger ut datum för höstens meditationskvällar inför starten av höstterminen i augusti.

Är du intresserad av att veta mer?

Pin It on Pinterest

Share This